Živé kamery

 

   Správa Národného parku Veľká Fatra  spolu s firmou PROFI-NET s.r.o. prinášajú pre Vás nové zaujímavé projekty živých prenosov, ktoré môžete sledovať na našich stránkach npvelkafatra.skkukaj.sk.

 

 

Po minuloročných, veľmi  úspešných,  piatich živých prenosoch z pohoria Veľkej Fatry pre Vás opätovne spúšťame pohľad kamery VF 2 – „ Kalisko“ Kalisko alebo iným slovom „bahnisko“ slúži na bahnenie diviačej a jelenej zveri, ktorá sa práve bahnením zbavuje kožných parazitov a tiež sa efektívne ochladzuje počas horúcich dní. Určite sa spolu s nami môžete tešiť aj na pravidelné návštevy medveďov, keďže v blízkosti lokality nie je iný vodný zdroj, medvede ho pravidelne využívajú ako napájadlo.  Po zime bolo potrebné „kalisko“ opätovne revitalizovať  a tým sme znovu hrebeňovú lokalitu zatraktívnili pre mnohé druhy zvierat.

Doteraz sa na jazierku zastavili napiť: líšky, jazvece, kuny, medvede , jelene a jelenice, srnec lesný a viaceré druhy vtákov, z ktorých spomenieme najzaujímavejších návštevníkov – sovu lesnú, včelára lesného a jariabka hôrneho.

Veríme, že aj tento rok si kamera „Veľká Fatra 2“  získa mnohých fanúšikov, ktorým poodhalí  skrytý život zvierat priamo z voľnej prírody pohoria Veľkej Fatry a okrem monitorovacieho účelu bude slúžiť aj na edukáciu verejnosti.

 Tento technicky náročný projekt vznikol aj vďaka ochote a súhlasu užívateľa a vlastníka pozemkov, na ktorých sa realizuje. Poďakovanie patrí tiež firme tip-net a Základni výcviku a mobilizačného doplňovania Martin, ktorý nám umožnil zriadenie retranslačného bodu pre zabezpečenie konektivity na danú lokalitu.  Ďalej Ing. Jurajovi Žiakovi (Správa NPVF), ktorý  odborne celý projekt  pripravil a koordinoval a  Ivanovi Daránimu, ktorý zabezpečil a koordinoval technickú časť projektu. Poďakovanie tiež  patrí  ďalším pracovníkom Správy Národného parku Veľká Fatra  Ing. Ivanovi Milanovi a Ing. Júliusovi Schestágovi a v neposlednom rade riaditeľovi Správy Národného parku Veľká Fatra – Mgr. Petrovi Vantarovi.

 

            

 

 

  Partneri projektu:

  

Vypnúť pre jazyk: angličtina