Živé kamery

 

   Správa Národného parku Veľká Fatra  spolu s firmou PROFI-NET s.r.o. prinášajú pre Vás nové zaujímavé projekty živých prenosov, ktoré môžete sledovať na našich stránkach npvelkafatra.skkukaj.sk.

   Už v minulosti sme návštevníkom webu kukaj.sk ponúkli sledovanie živého prenosu z hniezdiska rybárikov riečnych. Tento rok sme pre Vás prichystali pohľad do hniezda našej najkrajšej sovy plamienky driemavej. Plamienka driemavá je tzv. synantrópny druh, ktorého výskyt je viazaný na blízkosť ľudských sídel. Na hniezdenie využíva ľudské stavby, predovšetkým hospodárske budovy ako maštale, humná, povaly, senníky a tiež kostolné veže. Párik, ktorého hniezdenie máte možnosť sledovať hniezdi v hniezdnej búdke inštalovanej pod štítom starého humna. Aktuálne samička sedí na 4 vajíčkach, z ktorých sa koncom mája majú liahnuť mláďatá. Plamienky driemavé v minulosti z Turčianskej kotliny takmer vymizli a v súčastnosti prežívajú len vďaka podpore reintrodukčných programov. Poďakovanie za spoluprácu a ústretovosť patrí firme GAYA s.r.o. a TURVOD a.s. Prenos odborne spracoval a koordinuje Ing. Juraj Žiak (Správa NPVF), technickú logistiku a koordináciu zabezpečuje Ivan Daráni a jeho tím.

  Ďalším unikátnym projektom bol pohľad do interiéru starého bukovo – jedľového lesa nachádzajúceho sa na hrebeni Veľkej Fatry. Okrem pravidelných návštev medveďa hnedého, diviaka lesného, jazveca, líšky či kuny sa môže pred kamerou zjaviť aj plachý vlk, rys alebo mačka divá. Táto lokalita bola počas niekoľkých rokov monitorovaná ako migračná trasa veľkých šeliem. Pred samotným projektom živého prenosu slúžila na monitoring predovšetkým medveďa hnedého, ktorý prebiehal pomocou fotopascí.

   Účelom tohto projektu je poskytnúť návštevníkom možnosť sledovať zvieratá v ich prirodzenom prostredí z pohodlia domova, keďže nie každý má časové, zdravotné či už iné možnosti tráviť v lese dostatok času na to, aby uvidel divé zvieratá v ich prirodzenom prostredí. Novinkou je že kamera sníma aj zvuk, môžete tak počuť kedy je aktivita vtáčieho spevu najvyššia, tiež môžete zachytiť praskot kanárov pod labami prichádzajúceho medveďa, či nočné húkanie sovy lesnej. Veríme, že projekt Vám pri sledovaní prinesie mnohé zážitky, poodhalí správanie zvierat a etológiu druhov a v konečnom dôsledku prispeje k pozitívnemu vnímaniu veľkých šeliem na území Veľkej Fatry.

   Tento technicky náročný projekt vznikol aj vďaka ochote a súhlasu užívateľa a vlastníka pozemkov, na ktorých sa realizuje. Poďakovanie patrí tiež firme tip-net a Základni výcviku a mobilizačného doplňovania Martin, ktorý nám umožnil zriadenie retranslačného bodu pre zabezpečenie konektivity na danú lokalitu.  Ďalej Ing. Jurajovi Žiakovi (Správa NPVF), ktorý  odborne celý projekt  pripravil a koordinoval a  Ivanovi Daránimu, ktorý zabezpečil a koordinoval technickú časť projektu. Poďakovanie tiež  patrí pracovníkom Správy Národného parku Veľká Fatra  Ing. Ivanovi Milanovi a Ing. Júliusovi Schestágovi a v neposlednom rade riaditeľovi Správy Národného parku Veľká Fatra – Mgr. Petrovi Vantarovi.

 

   Nakoľko aktivita medveďov v starom bukovo – jedľovom lese na pár mesiacov ustála, pripravili sme Vám nový pohľad na tzv. „kalisko“ – umelo vytvorené jazierko, ktoré bude slúžiť na bahnenie diviačej a jelenej zveri, ktorá sa bahnením zbavuje kožných parazitov a tiež sa efektívne ochladzuje počas letných horúčav. Určite sa môžete tešiť aj na pravidelné návštevy medveďov, keďže v blízkosti lokality nie je iný vodný zdroj. Práve vybudovaním „kaliska“ sme sa pokúsili hrebeňovú lokalitu zatraktívniť pre zvieratá. Predpokladáme, že v jesenných mesiacoch sa už pred kamerou môžu objaviť vlci a rys, ktorých tam pritiahne pach raticovej zveri. Do teraz sa na jazierku zastavili napiť: líška, jazvec, kuna, medveď , jelenica a potešil aj dravec včelár lesný. Odborne projekt naplánoval a zabezpečil Ing. Juraj Žiak, na prácach s vybudovaním sa podielali: Ivan Daráni, Ivan Brtáň, Ing. Ivan Milan, Ing. Juraj Žiak a naše dve malé pomocníčky Lesanka a Ninka:D

 

    V tomto roku sme pre Vás pripravili  v poradí už piaty projekt z Veľkej Fatry, ktorý budeme môcť spoločne sledovať on-line. Tentokrát bude kamera  snímať skalu, nazvali sme ju „dravčia skala“. Okrem edukačného významu bude tento projekt  slúžiť na monitoring a odčítavanie krúžkov dravých vtákov v zimnom období. Návštevníkom “dravčej skaly” budeme v zime pomáhať tým, že im v čase núdze ponúkneme potravu v podobe zrazených zvierat, ktoré zbierame po našich cestách. Väčšina druhov našich dravcov sa v zime rada priživuje na zdochlinách, čím plnia v prírode sanitárnu funkciu. Tento jav teda využijeme na sledovanie dravých vtákov a odčítavanie ornitologických krúžkov. Kamera bude snímať len cez deň, ale novinkou je, že kamera je zoomovacia a dokáže teda odčítať aj detail z krúžku z nohy dravého vtáka. Predpokladáme, že sa na skale počas zimy objavia tieto druhy: krkavec čierny, sojka škriekavá, jastrab veľký, myšiak lesný a orol skalný. Nevylučujeme ani návštevu líšky , kuny  a možno aj rysa. Veríme, že sa Vám bude tento projekt páčiť rovnako, ako predchádzajúce prenosy. 

 

 

 

   Niektoré prenosy boli dočasne pozastavené z dôvodu nepostačujúceho technického vybavenia na prevádzku v zimnom období. Momentálne pracujem na tom, aby mohli byť prenosy obnovené aj počas zimy. Ďakujeme za pochopenie. 

 

 

 

 

 

 

  Partneri projektu:

  

Vypnúť pre jazyk: angličtina