Pokojné sviatky Vám želá Správa Národného parku Veľká Fatra.

Pokojné sviatky Vám želá Správa Národného parku Veľká Fatra.