7. apríla 2021

Vyčistili sme ostrov pre rybáre riečne

Rybár riečny (Sterna hirundo) je druh z čeľade rybárovité, zaraďovaný aj pod čajkovité, ktorý pravidelne počas migrácie prelieta aj cez Turčiansku kotlinu. […]
7. apríla 2021

Jarný prenos obojživelníkov na Budiši

Tak ako každý rok, i túto jar sme medzi obcami Budiš – Jasenovo – Rudno stavali popri ceste 3. triedy zábrany […]
8. februára 2021

Mokrade Turca

” Mokrade Turca “ sú chránená ramsarská lokalita s plochou viac ako 750 ha. Vytvárajú mozaiku mokraďových ekosystémov rôzneho typu v […]
28. januára 2021

Opäť sme sa zúčastnili medzinárodného sčítania vodného vtáctva

Ako každý rok, tak aj tento rok sa zamestnanci Správy Národného parku Veľká Fatra zúčastnili zimného sčítania vodného vtáctva na […]
14. decembra 2020

Dnes slávime medzinárodný deň HÔR

Hory a horské ekosystémy majú nenahraditeľný environmentálny  a sociálny význam. 11. december pripadá na sviatok medzinárodného dňa hôr. Jeho cieľom je […]